هاست فایل ( دانلود و آپلود ) آلمان

به همراه پشتیبانی 7×24×365

دوره اشتراک خود را انتخاب نمایید
DLGR 4
116.000/ سالیانه
69.500/ ماهه 6
11.600/ ماهیانه

 • 4000 مگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • دیتاسنتر Hetzner
 • هارد پرسرعت 7200
 • پشتیبانی فنی 24/7/365
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • وب سرور NGINX
 • اکانت FTP نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود

DLGR 8
230.000/ سالیانه
139.000/ ماهه 6
23.000/ ماهیانه

 • 8000 مگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • دیتاسنتر Hetzner
 • هارد پرسرعت 7200
 • پشتیبانی فنی 24/7/365
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • وب سرور NGINX
 • اکانت FTP نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود

DLGR 3
87.000/ سالیانه
52.000/ ماهه 6
8.700/ماهیانه

 • 3000 مگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • دیتاسنتر Hetzner
 • هارد پرسرعت 7200
 • پشتیبانی فنی 24/7/365
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • وب سرور NGINX
 • اکانت FTP نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود

DLGR 7
200.000/ سالیانه
112.000/ ماهه 6
20.000/ماهیانه

 • 7000 مگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • دیتاسنتر Hetzner
 • هارد پرسرعت 7200
 • پشتیبانی فنی 24/7/365
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • وب سرور NGINX
 • اکانت FTP نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود

DLGR 2
58.000/ سالیانه
35.000/ ماهه 6
5.800/ ماهیانه

 • 2000 مگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • دیتاسنتر Hetzner
 • هارد پرسرعت 7200
 • پشتیبانی فنی 24/7/365
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • وب سرور NGINX
 • اکانت FTP نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود

DLGR 6
174.000/ سالیانه
104.000/ ماهه 6
17.400/ ماهیانه

 • 6000 مگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • دیتاسنتر Hetzner
 • هارد پرسرعت 7200
 • پشتیبانی فنی 24/7/365
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • وب سرور NGINX
 • اکانت FTP نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود

DLGR 1
29.000/ سالیانه
17.000/ ماهه 6
2.900/ ماهیانه

 • 1000 مگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • دیتاسنتر Hetzner
 • هارد پرسرعت 7200
 • پشتیبانی فنی 24/7/365
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • وب سرور NGINX
 • اکانت FTP نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود

DLGR 5
145.000/ سالیانه
87.000/ ماهه 6
14.500/ ماهیانه

 • 5000 مگابایت فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • دیتاسنتر Hetzner
 • هارد پرسرعت 7200
 • پشتیبانی فنی 24/7/365
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • وب سرور NGINX
 • اکانت FTP نامحدود
 • پارک دامین نامحدود
 • ساب دامین نامحدود

مقایسه پلن ها

DLGR 1DLGR 2DLGR 3DLGR4DLGR 5DLGR 6DLGR 7DLGR 8
فضای هارددیسک1GB2GB3GB4GB5GB6GB7GB8GB
Hosted Domainsنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
حساب FTP نامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
پهنای باندنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
پارک دومیننامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
پشتیبانی 24×7

کلیه حقوق متعلق به YoozIT میباشد.