دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید

محبوب ترین دامنه ها

انتخاب دامنه

قیمت سالیانه 159.000 تومان
قیمت سالیانه 189.000 تومان
قیمت سالیانه 529.000 تومان
قیمت سالیانه 9.000 تومان
قیمت سالیانه 199.000 تومان
قیمت سالیانه 189.000 تومان
قیمت سالیانه 249.000 تومان
قیمت سالیانه 189.000 تومان

بیش از 367دامنه دیگر
دامنه ی جدید خود را ثبت کنید

دامنهثبت دامنه (تومان)تمدید (تومان)انتقال (تومان)دوره ی زمانی
COM159.000159.000159.000یکساله
NET189.000189.000189.000یکساله
ORG199.000199.000199.000یکساله
BIZ249.000249.000249.000یکساله
US189.000189.000189.000یکساله
NAME189.000189.000189.000یکساله
CO529.000529.000529.000یکساله
ASIA299.000299.000299.000یکساله

آیکان مسوول مدیریت واگذاری نام‌های دامنه وآدرس‌های پروتکل اینترنت است. وظایف آیکان عبارت است ازضمانت تخصیص آدرس پروتکل اینترنت برای یک فضادر اینترنت، واگذاری پروتکل شناسه،سیستم مدیریت نام دامنه سطح بالا،وعملگرهای مدیریت روت سرور .

سرویس جهانی ثبت دامنه

دامنه های معتبر ICANN

کلیه حقوق متعلق به YoozIT میباشد.