دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید

محبوب ترین دامنه ها

انتخاب دامنه

Only from $11.99 per year
Only from $11.99 per year
Only from $13.99 per year
Only from $14.99 per year
Only from $18.99 per year
Only from $10.99 per year
Only from $20.99 per year
Only from $21.99 per year

بیش از 367دامنه دیگر
دامنه ی جدید خود را ثبت کنید

دامنهثبت دامنهتمدیدانتقالدوره ی زمانیGRACE PERIODREDEMPTION PERIOD
COM$12$12$12یکساله15 days90 days
NET$13$13$13یکساله15 days90 days
ORG$14$14$14یکساله15 days90 days
BIZ$15$15$15یکساله15 days90 days
AERO$22$22$22یکساله15 days90 days
AC$32$32$32یکساله15 days90 days
IO$42$42$42یکساله15 days90 days
CLUB$18$18$18یکساله15 days90 days
IS$52$52$52یکساله15 days90 days
US$9$9$9یکساله15 days90 days
EDU$12$12$12یکساله15 days90 days
ROCKS$29$29$29یکساله15 days90 days
FUND$42$42$42یکساله15 days90 days
CASH$42$42$42یکساله15 days90 days

سرویس جهانی ثبت دامنه

دامنه های معتبر ICANN

آیکان مسوول مدیریت واگذاری نام‌های دامنه و آدرس‌های پروتکل اینترنت است. وظایف آیکان عبارت است از ضمانت تخصیص آدرس پروتکل اینترنت برای یک فضا در اینترنت، واگذاری پروتکل شناسه، سیستم مدیریت نام دامنه سطح بالا، و عملگرهای مدیریت روت سرور . تا به امروز، بسیاری از کار معرفی دامنه‌های عمومی سطح بالای جدید نگران بودند.

Free web builder

Peaceful enable inclusive capitalism working alongside prevention public sector global health nutrition efficient forward-thinking connect climate change

Free DNS management

Peaceful enable inclusive capitalism working alongside prevention public sector global health nutrition efficient forward-thinking connect climate change

Free e-mail account

Peaceful enable inclusive capitalism working alongside prevention public sector global health nutrition efficient forward-thinking connect climate change

Free URL forwarding

Peaceful enable inclusive capitalism working alongside prevention public sector global health nutrition efficient forward-thinking connect climate change

کلیه حقوق متعلق به YoozIT میباشد.